homepage gaztec versie 2

gaztec.pl

Druk bezig aan de nieuwe site voor Gaztec. Het wachten is op het vertalen van de Poolse tekst. De oude site was aan vervanging toe.

homepage gaztec versie 1

De nieuwe site wordt blijft eenvoudig van opzet: er is weinig tijd voor onderhoud. De site blijft gebaseerd op het U-design thema, aangezien dit speciaal hiervoor door ons in het Pools is vertaald. Ik heb wel een aantal aanpassingen in het thema doorgevoerd:
– widgets toegevoegd om een ‘one pager’ homepage te maken
– de homepage is aangepast om full-width stroken te maken als basis voor de ‘one pager’ opmaak
– slider is vervangen door een parallax scroll effect met een verwijzing naar het Tatra geberkte in de achtergrond.
– het Fontawesome icon-font is geïmplementeerd en met CSS zijn de oude icon afbeeldingen op de homepage vervangen door Fontawesome icons. Voordeel is dat deze klein zijn en volledig schaalbaar.
– in de ‘flexible services’ sectie van de homepage is ook gebruik gemaakt van het parallax effect, maar er is een java/jquery script gebruikt om het de sitebezoeker mogelijk te maken de services zelf te verschuiven en op volgorde te plaatsen.
– een sectie heeft over de hele breedte een actieve Google Maps als achtergrond gekregen
– Er is een contactformulier op de homepage geplaatst met een eenvoudige anti-spam voorziening: je moet antwoord geven op de optelsom, anders wordt er niets verstuurd. Dat plaatst redelijk effectief spam-robots buiten spel.

Hier een afbeelding van de services sectie.

services sectie

De services kunnen met de muis op volgorde geplaatst worden.